středa 19. října 2016

DOBRO DRUZI

V říjnu se děti z tvořivých kroužků SVČ Mozaika zapojily do programu
DOBRO-DRUZI pořádaného nadací  VIA. Program oceňuje filantropické aktivity dětí a má za cíl vést je k pomoci druhým a k aktivnímu občanství. Též se snaží, aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku.
Děti na Mozaice budou tvořit výrobky, na které poskytne materiál nadace Via a poté uspořádají vánoční jarmark na akci VÁNOCE V MOZAICE, KTERÁ SE BUDE KONAT V NEDĚLI 18.12.2016. Výtěžek z akce půjde na pomoc Natálce Dittrichové z Borové.

Pokud máte zájem dětem pomoci získat co největší příspěvek pro malou Natálku, přineste i vy do Mozaiky své výrobky k prodeji do 15.12.2016 nebo nám můžete nosit plastová víčka. O výsledcích snažení našich dětí vás budeme informovat v jarním čísle Jitřenky.