Mozaika a GDPR


SVČ MOZAIKA A GDPR
25. května 2018 vchází v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - takzvané GDPR. 
Proto, abychom vám mohli poskytovat naše služby, pracujeme s vašimi údaji.
Jaké údaje o Vás zpracováváme:
Jméno, příjmení, adresa, státní občanství, datum narození, rodné číslo.
Tyto údaje zpracováváme o každém klientovi pro potřeby školní matriky, kterou podle školského zákona (561/2004 Sb. §28) vedeme jakožto školské zařízení.
E-mail, telefon
Tyto údaje potřebujeme proto, abychom vám mohli poskytovat naše služby (ověření vašeho věku pro přihlášení na akci, předávání informací o přihlášce atd.)
Zdravotní údaje
Tyto údaje od vás a vašich dětí potřebujeme pro některé typy aktivit (především pobytové tábory). K jejich zpracování potřebujeme váš souhlas, který si vždy vyžádáme před nástupem na aktivitu. Bez tohoto souhlasu se bohužel není možné aktivit zúčastnit (nebyli bychom schopni Vám/Vašim dětem poskytnout odpovídající zdravotní péči).
Fotografie, video nahrávky.
V rámci našich aktivit pořizujeme fotografie a videonahrávky, které Vám zpřístupňujeme prostřednictvím našeho webu a sociálních sítí. Fotografie vždy zpracováváme anonymně.
Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, doplnění a vymazání. Můžete také požádat o předání Vašich údajů. Osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu, která se liší podle účelu zpracování. Po této době údaje likvidujeme nebo dále uchováváme (v případech, kde je to vyžadováno zákonem).

PŘIHLAŠOVÁNÍ ONLINE NA mozaika-policka.iddm.cz
ZMĚNY V KLIENSKÉM CENTRU DLE POŽADAVKŮ GDPR
Funkce pro získávání souhlasů jsou aktivovány u přihlášek.
Přihlášky Vám nebudeme odesílat mailem, ale do vašeho klientského účtu, kde budou ke stažení.
Klientské centrum je nově přepracováno a optimalizováno pro mobilní zařízení.

S případnými dotazy, námitkami a pochybnostmi se na nás klidně obraťte. Na Mozaice budeme od 27. 8. 2018. K tomuto datu budou také připraveny nové zájmové kroužky a kurzy k přihlašování.
Irena Chroustovská
SVČ Mozaika Polička