O násMozaika je střediskem volného času pro zájmové vzdělávání zabezpečující volnočasové aktivity v průběhu celého roku (včetně dnů, kdy neprobíhá školní vyučování). Poskytuje metodickou, odbornou, materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání. Aktivity jsou určeny veřejnosti od předškolního věku do dospělosti.

PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST
V Mozaice nabízíme přes 70 zájmových kroužků a kurzů pro zájemce z řad různých věkových kategorií. Účastníci se scházejí jednou či dvakrát týdně na svých pravidelných schůzkách. Zaměření kroužků je estetické, pohybové, technické i vzdělávací.

PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST
Mozaika je pořadatelem dlouhé řady akcí nejrůznějšího charakteru. Některé akce mají již dlouholetou tradici a jsou navštěvovány velkým počtem zájemců, jiné akce si své příznivce teprve hledají.
Otevřené dílny - šance, jak si nějaký obor vyzkoušet, ale přitom nechodit celý rok do kurzu. Aktivitě a fantazii se meze nekladou, stačí jen chtít!

TÁBOROVÁ ČINNOST
Mozaika je pořadatelem letních táborů pro zájemce z řad veřejnosti, kteří nenavštěvují pravidelné kroužky i z řad dětí, které jsou členy zájmových útvarů

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Tato nabídka je určena pro střední, základní i mateřské školy. Náplň konkrétního programu je vždy přizpůsobena věku, možnostem a schopnostem konkrétní skupiny dětí. Při sestavování programů přihlížíme ke školním osnovám výuky, snažíme se je rozšiřovat a doplňovat, propojovat jednotlivé předměty. V rámci výuky, výchovy a vzdělávání necháváme prostor pro samostatnou práci i spolupráci, komunikaci, uvědomování si vztahů v kolektivu, hry a prožitky, tvořivou činnost.

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PEDAGOGY
Člověk není nikdy dost moudrý, aby se v jakémkoli věku a postavení nemohl dál učit něčemu novému. Hovoříme o celoživotním vzdělávání. Zájemci si mohou vybírat z široké palety akreditovaných kurzů, přednášek a seminářů nejrůznější náročnosti a rozsahu.

www.mozaika-policka.cz
Tyto stránky jsou každodenně aktualizovány a jejich cílem je usnadnit Vaše rozhodnutí, kam se s námi příště vydáte. Naleznete zde nejen kompletní nabídku zájmových kroužků téměř všech zaměření a pro všechny věkové kategorie, ale i nabídku vzdělávacích aktivit pro školy i jednotlivce. Můžete si vybrat dětský tábor, na který s námi pojedete. Na veškeré aktivity se můžete  přihlásit přímo ze svého počítače.
Doufáme, že se i díky těmto stránkám v nabídce našich aktivit dobře zorientujete. Pokud budete mít jakýkoli dotaz, rádi Vám jej zodpovíme, a to jak osobně , tak i všemi dostupnými komunikačními prostředky (telefon, e-mail).

Přejeme Vám příjemné a aktivní využití volného času a těším se na Vaši návštěvu.

Kolektiv zaměstnanců Mozaiky