Videa

MOZAIKA V POHYBU 2019
Video z vystoupení
Krátký sestřih z vystoupení.
V roce 2014 to bylo poprvé, co jsme pořádali přehlídku zájmových kroužků pod názvem „Ukážeme, co dokážeme“.
V březnu, přesně po pěti letech, jsme do toho šli znovu a obsadili na dva dny celý Tylův dům i s Divadelním klubem.
Od nového roku se tak většina zájmových kroužků s vervou pustila do přípravy na akci s názvem „Mozaika v pohybu“.
Přípravy vrcholily na zkoušce den před premiérou. Souhra 19 jevištních vystoupení o 250 účinkujících vyžadovala jistou dávku odvahy i trpělivosti všech zúčastněných.
Ale po čtyřech hodinách nácviku a přenášení všeho zleva doprava a zase zpátky jsme usoudili, že premiéru určitě zvládneme na výbornou.
A tak se i stalo!
V 17.00 hodin nebylo v sále Tylova domu jediné místo volné. Ve všech šatnách i přilehlých prostorách pódia to vřelo. Moderátor ohlásil začátek a rozjela se skvělá dvouhodinová show. Vystoupení šla za sebou v naprostém souladu, děti byly úžasné a publikum odměňovalo jejich nasazení bouřlivým potleskem. Snaha trenérů a vedoucích tak nebyla marná. Rodiče dětí byli dojati i nadšeni zároveň.
Bylo na co koukat i mimo pódium, protože výtvarné kroužky připravily jarní výstavu, která celou akci zdobila.
Když fotbalisté ukončili svým výkopem míčů do jeviště tento úžasný večer, všichni jsme si vydechli. Bylo to krásné, ale jsme rádi, že to máme za sebou, že to všichni to přežili ve zdraví a hlavně, že se to všem moc líbilo.


MOZAIKA V POHYBU
Přehlídka pohybových kroužků SVČ Mozaika Polička v divadelním klubu 20.5.20188
Videa z vystoupení zde.


UKÁŽEME CO DOKÁŽEME
První akademie SVČ Mozaika, jenž proběhla ve čtvrtek 13.března 2014 v Tylově domě.
Součástí akademie byla výstava prací výtvarných koužků v přísálí Tylova domu. Před zahájením si mohli diváci prohlédnout projekci fotografií z činnosti většiny zájmových útvarů. Když pak krátce po 17.hodině pan Jiří Novotný, vedoucí kytarového kroužku a pověřený moderátor večera, předem omlouval případné chybičky a upozorňoval na pochopitelnou, možnou trému aktérů následujících vystoupení, nikdo v sále netušil, jak výtečně celá věc klapne. Přehlídku zahájil právě jeho zájmový útvar a následovaly další. Program se rozběhl a roztomilá vystoupení nejmenších dětí od flétniček po různé pohybové aktivity střídala představení sportovních kroužků, mažoretek, jezdeckého kroužku a dalších. Příjemný kontrast k ostatním, poměrně akčním vystoupením, zajistila skupinka cvičenců jógy a tai-chi. Se zaujetím jsem sledoval každé další dění na jevišti.
Autor textu a videa Jirka Neudert