Videa

MOZAIKA V POHYBU
Přehlídka pohybových kroužků SVČ Mozaika Polička v divadelním klubu 20.5.20188
Videa z vystoupení zde.


UKÁŽEME CO DOKÁŽEME
První akademie SVČ Mozaika, jenž proběhla ve čtvrtek 13.března 2014 v Tylově domě.
Součástí akademie byla výstava prací výtvarných koužků v přísálí Tylova domu. Před zahájením si mohli diváci prohlédnout projekci fotografií z činnosti většiny zájmových útvarů. Když pak krátce po 17.hodině pan Jiří Novotný, vedoucí kytarového kroužku a pověřený moderátor večera, předem omlouval případné chybičky a upozorňoval na pochopitelnou, možnou trému aktérů následujících vystoupení, nikdo v sále netušil, jak výtečně celá věc klapne. Přehlídku zahájil právě jeho zájmový útvar a následovaly další. Program se rozběhl a roztomilá vystoupení nejmenších dětí od flétniček po různé pohybové aktivity střídala představení sportovních kroužků, mažoretek, jezdeckého kroužku a dalších. Příjemný kontrast k ostatním, poměrně akčním vystoupením, zajistila skupinka cvičenců jógy a tai-chi. Se zaujetím jsem sledoval každé další dění na jevišti.
Autor textu a videa Jirka Neudert