Důležité informace

Milí příznivci Mozaiky,
 
tak zase nastalo to, co jsme si nikdo z nás nepřál.
Nařízením krajské hygienické stanice Pardubického kraje z dnešního odpoledne musí být naše činnost zrušena od 5.10.2020
Co to pro nás i vás znamená?
Od 5.10.2020 se nebudou konat zájmové kroužky ani akce.

Sledujte pravidelně svůj mejlík, protože informace dostáváme dost pozdě, což nám neumožňuje informovat vás dřív.
Opět vás budeme informovat ihned, jak budeme mít další informace.
Další vývoj bude záviset na aktuální situaci a pokynech z hygieny.
 
 
Moc vám děkujeme za trpělivost a pochopení.
Pevné nervy a dobrou náladu všem přeje za všechny z Mozaiky
 
Zdeňka Švecová.