1.FBC Polička - mladší žáci

Hráči si osvojí zvládání základních florbalových dovedností. Hra klade vysoké nároky nejen na pohybové dovednosti, ale také na schopnosti kondiční a koordinační. Náročná je také na prostorové orientační schopnosti. Florbal je založen na acyklické (driblink s míčkem, střelba) a cyklické (běh) pohybové činnosti. Žáci se budou účastnit turnajů Pardubické ligy mladších žáků. Začínáme 2. 9. 2019 hala Na Lukách.

Kód 191215
Název 1.FBC Polička - mladší žáci
Místo konání ZŠ Na Lukách
Hlavní vedoucí Radek Dudek
Věková skupina 10-13 let
Cena 2. pololetí 525,- Kč
Cena rok 1050,- Kč
Datum zahájení 02.09.2019
Datum ukončení 25.05.2020
Dny konání PO 15:45-16:45
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno