Veselé tančení

Tanečky jsou zaměřené na první seznámení se s tancem pro nejmenší děti, podporu psychomotorického vývoje, hudební pohybové výchovy a procvičování jemné a hrubé motoriky. Nabízí dětem možnost zdokonalit svoje pohybové dovednosti, správné držení těla, rozsah pohybu, rovnováhu, orientaci v prostoru a cítění rytmu za pomoci oblíbených a tematických písniček. Součástí taneční hodiny bude i kombinace zpěvu a tance, jemné základy tance vhodné pro tento věk s využitím hudebních i jiných pomůcek.

Kód 191230
Název Veselé tančení
Místo konání Mozaika
Hlavní vedoucí Petra Větrovská
Věková skupina 4-6 let
Cena 2. pololetí 525,- Kč
Cena rok 1050,- Kč
Datum zahájení 03.10.2019
Datum ukončení 28.05.2020
Dny konání ČT 14:30-15:30
Volná místa 1.pololetí obsazeno
Volná místa 2.pololetí obsazeno