Florbal školička

Aktivity v kroužku vedeme zábavnou formou tak, aby děti získaly k pohybu pozitivní vztah a byl pro ně radostí a potřebou. Na kroužku se věnujeme nejen florbalu, ale i obecné sportovní přípravě, rozvoji dovedností a fyzické přípravě. Nabízíme dětem vhodné podmínky pro jejich celkový rozvoj.

Kód 191234
Název Florbal školička
Místo konání ZŠ Na Lukách
Hlavní vedoucí Petra Nyklová
Věková skupina 8-10 let
Cena 2. pololetí 525,- Kč
Cena rok 1050,- Kč
Datum zahájení 03.10.2019
Datum ukončení 28.05.2020
Dny konání ČT 15:00-16:00
Volná místa 1.pololetí obsazeno
Volná místa 2.pololetí obsazeno