Videa

Mozaika v pohybu 2019

14.03.2019 V roce 2014 to bylo poprvé, co jsme pořádali přehlídku zájmových kroužků pod názvem „Ukážeme, co dokážeme“.
V březnu, přesně po pěti letech, jsme do toho šli znovu a obsadili na dva dny celý Tylův dům i s Divadelním klubem.
Od nového roku se tak většina zájmových kroužků s vervou pustila do přípravy na akci s názvem „Mozaika v pohybu“.
Přípravy vrcholily na zkoušce den před premiérou. Souhra 19 jevištních vystoupení o 250 účinkujících vyžadovala jistou dávku odvahy i trpělivosti všech zúčastněných.
Ale po čtyřech hodinách nácviku a přenášení všeho zleva doprava a zase zpátky jsme usoudili, že premiéru určitě zvládneme na výbornou.
A tak se i stalo!
V 17.00 hodin nebylo v sále Tylova domu jediné místo volné. Ve všech šatnách i přilehlých prostorách pódia to vřelo. Moderátor ohlásil začátek a rozjela se skvělá dvouhodinová show. Vystoupení šla za sebou v naprostém souladu, děti byly úžasné a publikum odměňovalo jejich nasazení bouřlivým potleskem. Snaha trenérů a vedoucích tak nebyla marná. Rodiče dětí byli dojati i nadšeni zároveň.
Bylo na co koukat i mimo pódium, protože výtvarné kroužky připravily jarní výstavu, která celou akci zdobila.
Když fotbalisté ukončili svým výkopem míčů do jeviště tento úžasný večer, všichni jsme si vydechli. Bylo to krásné, ale jsme rádi, že to máme za sebou, že to všichni to přežili ve zdraví a hlavně, že se to všem moc líbilo.